sexting

Co je sexting?

Sexting je poměrně nový fenomén, který je spojen s využíváním informačních a komunikačních technologií mladistvými a dětmi, ale také dospělými. Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov sex a textování, a znamená elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Tyto záznamy (fotografie, video) jsou pak často zveřejněny na internetu - zejména dojde-li k ukončení vztahu mezi mladistvými či dospělými osobami. První případy sextingu byly zdokumentovány v roce 2005. Sexting podporuje šíření pornografie mladistvých a dětí, které je celosvětově zakázáno. V České republice již byla zaznamenána řada případů sextingu, řadu z nich lze posuzovat právě jako šíření dětské pornografie. V českých podmínkách se každý případ sextingu řeší individuálně, některé případy jsou vyhodnoceny jako přestupek, jiné jako trestný čin (záleží na druhu fotografií a způsobu jejich pořízení), u mladistvých osob může být sexting považován za trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže. Některé případy sextingu lze také řešit občansko právní cestou. Sexting se často stává prostředkem pro vydírání dětí v rámci tzv. kybergroomingu.

 

Sexting v Česku a zahraničí.

Sexting v Česku : 

V roce 2012 zrealizoval tým Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spoluprací s firmou Seznam.cz rozsáhlý výzkum zaměřený na rizika spojená s využíváním internetu v populaci dětí. Výzkum se zaměřoval rovněž na oblast sextingu. Podle výsledků výzkumu sexting v ČR realizuje cca 7-9 % populace dětí. 7,23 % dětí na internet v roce 2012 umístilo svou "sexy" fotografii nebo video, na kterých jsou částečně nebo úplně nazí.
 

Sexting v zahraničí :

V řadě zemí Evropy a v USA je sexting mezi dětmi rozšířený podstatně více, než je tomu v České republice. Zajímavé výsledky o prevalenci sextingu mezi mladými uživateli internetu a mobilních telefonů poskytuje např. výzkum realizovaný v rámci The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (USA, 2009).V rámci tohoto výzkumu realizovaného na vzorku 653 teenagerů ve věku 13–19 let bylo prokázáno, že 38 % z nich odeslalo sexuálně laděné zprávy jiným lidem a 19 % nezletilých dále odeslalo své vlastní fotografie zachycující jejich obnažené tělo jiným osobám. U dospělých ve věku 20–26 (627 respondentů) již sexuálně sugestivní sextingové zprávy odeslalo již 58 % respondentů, přičemž fotografii vlastního nahého těla odeslalo 32 % z nich. Zajímavé je rovněž sledovat důvody, proč je sexting mladistvými uživateli realizován – 71% dívek a 67 % chlapců odesílá sexuálně laděný obsah své partnerce či partnerovi, sexting se tak stává součástí jejich intimního vztahu. 21 % dívek a 39 % chlapců odeslalo intimní fotografie osobě, se kterou si naplánovali schůzku (The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2010).
 

Kde hledat pomoc?

V České republice funguje celá řada institucí, které vám v případě, že se dostanete do rizikové situace spojené se sextingem, pomohou. ONLINE PORADNA PROJEKTU E-BEZPEČÍ Online poradna projektu E-Bezpečí se zaměřuje na každodenní rizika spojená s využíváním internetu. Funguje ve spolupráci s Policií ČR, MVČR, Linkou bezpečí, firmami Seznam.cz, Google a Vodafone. Naleznete ji na adrese www.napisnam.cz SEZNAM SE BEZPEČNĚ! Stránky projektu Seznam se bezpečně s kontaktním formulářem na adrese www.seznamsebezpecne.cz.
LINKA BEZPEČÍ Sdružení Linka bezpečí naleznete na adrese www.linkabezpeci.cz a na telefonním čísle 116 111. 


 
 
 

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.