Co znamená :

Kyberšikana-

Je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery,internet, blogy a podobně.


Sexting-

Sexting-je virtuální sex, při kterém si dva nebo více osob spojených vzdáleně přes počítačovou síť vzájemně posílá zprávy popisující sexuální zážitky
 

Stalking-

je nevhodné chování, projevující se zejména opakovaným fyzickým sledováním.
 

Spam-

je nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní) masově šířené internetem.
 

Kybergrooming-

se označuje chování uživatelů internetových komunikačních prostředků (chat, ICQ, Skype atd.), kteří se vydávají za jinou osobu s cílem vylákat nezletilého komunikujícího, sexuálně ho obtěžovat či zneužít. 
 
Kapitoly kybergroomingu : 
 
1.Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť
2.odplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu
3. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka
4. Osobní setkání
5. Sexuální obtěžování, zneužití dítěte
 
 
 
 

 

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.